Περιγραφή

Επιτηρητής τάσης

* Επιτρεπόμενη τάση : 165 - 265V AC
* Προστασία από υπέρταση και υπόταση
* Ένδειξη led κατάλληλης τάσης εισόδου
* Μέγιστη ισχύς/ρεύμα : 3520W / 16A
* Καθυστέρηση (DELAY) : 3 λεπτά
* Διαστάσεις : 97*54*73.5mm