Καλωδια κουλούρες/στροφεία

HY1001-WHITE Λευκό τηλεφωνικό καλώδιο100m

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 13-0006W

SM175-WHITE Λευκό τηλεφωνικό καλώδιο 100m

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 13-0006W

Σελίδα 1 από 2