31196Α ΟΠΤΙΚΗ ΙΝΑ 3m

Preloader

OD :  4mm

ΜΗΚΟΣ : 3m