Η Kal Electronics ιδρύθηκε το 2002.

Κύρια δραστηριότητά της είναι η εισαγωγή και η εμπορία ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Οι νέες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, η άρτια οργανωμένες αποθήκες μας, μας επιτρέπουν την άμεση και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Η υψηλή τεχνογνωσία, η εξαιρετική ποιότητα και η μεγάλη γκάμα των προϊόντων, μας καθιστούν από τις πλέον αξιόπιστες και συνεχώς αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο.

Η Kal Electronics αποτελεί εγγύηση τόσο στον τομέα δραστηριοτήτων της όσο και των υπηρεσιών της.